my spirit

Saturday, March 1, 2014

Kenyataan

Kenyataan yang harus diterima bila namanya perempuan
Bukan diminta, bukan keinginan
Tapi adakala harus dihadapi dengan sendirinya
Orang tak mengerti mudah katakan let it be
Orang yang menanggung akan berkata yes it is without any objection

Rasa tu sememangnya akan dilalui
Tapi bukanlah ia berniat untuk dilalui
Dan aku, salah seorang yang melalui
Rasa kenyataan yang sukar difahami
Oleh orang sekeliling

2 comments:

Post a Comment